Priložnosti za kmete: AGRO FI mikro in mladi

Kmetijstvo je eden izmed ključnih sektorjev za trajnostni razvoj in prehransko varnost. S ciljem podpore malim kmetijam in mladim kmetom, sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Slovenski regionalno razvojni sklad pripravila dva produkta: AGRO FI mikro in AGRO FI mladi.

AGRO FI mikro

AGRO FI mikro, ki ga izvajata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Slovenski regionalno razvojni sklad, nudi finančno podporo majhnim kmetijam in mladim kmetom. Namenjen je izboljšanju likvidnosti, konkurenčnosti ter prehodu na trajnostno kmetijstvo. Višina posojil se giblje od 5.000 do 25.000 EUR z obrestno mero 0%. Pogoji vključujejo dobo vračanja od 12 do 60 mesecev in možnost moratorija na odplačilo glavnice do 12 mesecev. Upravičeni stroški zajemajo nakup opreme, nepremičnin ter obratna sredstva. Vloge se oddajajo elektronsko do 31. decembra 2024.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

AGRO FI mladi

AGRO FI mladi nudi razvojna posojila za mlade kmete z vključeno portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem. Namenjen je mladim kmetom, starim do 40 let, za projekte v vrednosti od 25.001 do 1.000.000 EUR. Obrestna mera znaša 0,5% za trajnostne projekte in 1% za ostale projekte. Pogoji vključujejo kapitalsko znižanje ob doseganju trajnostnih ciljev, garancijo na 80% izgube ter vračilno dobo od 60 do 240 mesecev. Vloge se oddajajo elektronsko do 31. decembra 2024.

 

Profi kmetov mesečnik

Prijavite se na mesečne novice s področja kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Niste našli, kar ste iskali?

Pokličite nas na telefonsko številko 040 60 28 28 ali 040 68 48 68 in skupaj bomo našli rešitev za vas.