Nepovratna sredstva za slovenska kmetijska gospodarstva razpisana za 2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 22. marca 2024 razglasilo izdajo dveh ključnih javnih razpisov, ki so usmerjeni v podporo slovenskim kmetijskim gospodarstvom. Ti razpisi ponujajo finančno pomoč in odškodnino za škodo, nastalo zaradi nepredvidenih dogodkov ali naravnih nesreč, kot so požar ali udar strele na kmetijskem gospodarstvu.

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024

Prvi razpis se osredotoča na finančno pomoč kmetom, ki so utrpeli škodo na svojih posestvih zaradi naravnih nesreč, specifično požarov ali udarov strele. Ta podpora je namenjena kritju stroškov in izgub, nastalih zaradi teh dogodkov, z namenom olajšati obnovo in nadaljevanje kmetijske dejavnosti.

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024

Drugi javni razpis je namenjen zagotavljanju finančne podpore kmetom in njihovim družinam, ki se soočajo s težkimi življenjskimi situacijami, kot so smrt, invalidnost ali nezmožnost za delo. Cilj tega ukrepa je omiliti ekonomsko poslabšanje položaja kmetijskih gospodarstev, ki so prizadeta zaradi takih dogodkov.

Kako se Prijaviti?

Za uveljavljanje pravic iz obeh javnih razpisov morajo kandidati vložiti svoje vloge elektronsko, pri čemer morajo na dan oddaje vloge biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Vlagatelji morajo izpolnjevati določene pogoje, ki so podrobno opisani v razpisni dokumentaciji.

Pomembno je, da so vlagatelji pozorni na časovno omejitev za škodni dogodek, ki ne sme presegati 24 mesecev pred oddajo vloge.

Dodatne Informacije

Za več informacij o pogojih in postopku prijave, obiščite uradno spletno stran MKGP. Tam boste našli vse potrebne informacije in podrobnosti, ki jih potrebujete za uspešno prijavo na razpis.

  • Javni razpis za ukrep I: Razpis je dosegljiv tukaj.
  • Javni razpis za ukrep II: Razpis je dosegljiv tukaj.

Vir: KGZS

Profi kmetov mesečnik

Prijavite se na mesečne novice s področja kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Niste našli, kar ste iskali?

Pokličite nas na telefonsko številko 040 60 28 28 ali 040 68 48 68 in skupaj bomo našli rešitev za vas.