Več kot 16 milijonov evrov podpore za mlade kmete

Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo nov javni razpis namenjen vzpostavitvi gospodarstev mladih kmetov za leto 2024. Skupna vrednost razpisa znaša več kot 16 milijonov evrov.

Ta razpis je zasnovan za zagotavljanje zagonske pomoči mladim kmetom, ki želijo vzpostaviti ali nadaljevati kmetijsko dejavnost. Cilj je izboljšanje starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje njihove konkurenčnosti in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest.

Prijave na razpis bodo možne od 25. marca 2024 (od 8. ure zjutraj) do 7. junija 2024 (do 14. ure popoldan). Razpis je razdeljen na dva sklopa, ki pokrivata različne ciljne skupine: od samostojnih podjetnikov do fizičnih oseb, ki izkazujejo ustrezne delovne izkušnje. Podpora se dodeljuje na podlagi upravičenosti do posameznih delnih pavšalov, z zneski od 18.600 do 57.600 evrov, odvisno od sklopa in izpolnjevanja pogojev.

Med pogoji za dodelitev sredstev so: starost med 18 in 40 let, najmanj nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva in pridobitev lastništva nad kmetijskim gospodarstvom v zadnjih petih letih.

Besedilo javnega razpisa najdete na spletni strani MKGP tukaj.

Profi kmetov mesečnik

Prijavite se na mesečne novice s področja kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Niste našli, kar ste iskali?

Pokličite nas na telefonsko številko 040 60 28 28 ali 040 68 48 68 in skupaj bomo našli rešitev za vas.